Hvor effektiv er din markedsføringsindsats?

Effektmåling

Der er flere måder at måle, hvor effektiv en markedsføringsindsats er, men nogle er mere brugbare end andre. En helt oplagt en er at kigge på salgstallet. Det siger dog ikke alt, da mange andre faktorer kan påvirke dette. For at få et mere sigende og retvisende indtryk af, hvor effektiv ens markedsføring er, kan der foretages en effektmåling. Her kigges der nærmere på forbrugernes oplevelse, og på hvordan der sker ændringer i deres opmærksomhed og syn på et produkt eller en virksomhed. Det kan for eksempel undersøges ved en pre- og posttest, hvor forbrugervinklen undersøges før og efter en ny indsats indenfor markedsføringen. Eller undersøgelser af, hvordan forbrugere opfatter en konkret kampagne.

Dybdegående effektmåling med forbrugeren i centrum

Ved en Effektmåling undersøges en række forskellige ting, for bredest muligt at kortlægge, hvad effekten af markedsføringsindsatsen har været. Det undersøges først og fremmest, om der er sket ændringer i forbrugernes kendskab og forståelse for et konkret produkt eller mærke, og om markedsføringen altså har haft den tiltænkte, positive effekt. En anden meget anvendelig indikator for, om det har været en succes, er hvor stor en del af målgruppen, der har lagt mærke til indsatsen. Det giver et helt konkret billede af, hvor effektiv den har været. Mere dybdegående undersøges det endvidere, hvordan indsatsen er blevet modtaget af målgruppen. Hvordan er den blevet opfattet? Har det haft en positiv virkning på opfattelsen af afsendervirksomheden? Har det været med til at ændre hvordan mærket eller produktet betragtes? Eller har det været med til at ændre adfærden hos forbrugerne? Der kan afdækkes meget relevant viden om indsatsens virkning med denne undersøgelse. Hertil kommer også en undersøgelse af, hvor mange i målgruppen der selv har benyttet det markedsførte produkt, og hvor mange der foretrækker det frem for andre, lignende produkter, eller forkaster det til fordel for andre.

Bedre markedsføring med effektmåling i bagagen

Der kan altså komme mange interessante resultater ud af en effektmåling. Disse resultater kan virksomheden anvende til at forbedre og videreudvikle sin markedsføringsstrategi, og finde ud af, hvor der skal gøres en yderligere eller anderledes indsats. Forbrugernes holdninger er værdifulde at kende, da det jo netop er dem, indsatserne skal målrettes. Måske viser det sig også, at virksomhedens målgruppe er en anden end hidtil troet.

A&B Analyse kan udføre en sådan målgruppeanalyse for din virksomhed. Med stor erfaring med at involvere forbrugere har A&B Analyse en god indgangsvinkel til at finde ud af, hvor effektiv en markedsføringsindsats har været, og hvordan den næste indsats kan forbedres i forhold dertil. En sådan effektmåling er hermed et godt redskab til at komme endnu mere i dybden med at undersøge markedet, forbrugere og målgrupper og sikre, at man arbejder i den rigtige retning. Det er et nødvendigt led for enhver virksomhed, der har fokus på markedsføring og forbrugerkommunikation i sit virke, og det kan være medvirkende til en bedre markedsføring og dermed positionering på markedet.